Wynajem

Oferta wynajmu sprzętu skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców nie mających potrzeby zakupu wózka ze względu na jego sporadyczne czy sezonowe użytkowanie. Korzyści płynące z wynajmu naszych wózków to:

  • łatwa dostępność sprzętu przy małym zaangażowaniu środków własnych,
  • zawsze pewny i w pełni sprawny sprzęt,
  • oszczędność z tytułu nie ponoszenia kosztów inwestycji w nowy sprzęt,
  • brak kosztów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem urządzenia,
  • wydatki ponoszone na wynajem są kosztami uzyskania przychodu, stałe i łatwe do oszacowania koszty wynajmu
 za 1 miesiącza 1 mies. wynajem
na 3 mce.
za 1 mies. wynajem
na 3 mce.
za 1 mies. wynajem
na 12 mce.
AC25 L-1150 1000 zł900 zł800 zł600 zł
MS10162000 zł1800 zł1600 zł1400 zł
WPT15-25000 zł4500 zł4000 zł3500 zł
PT209000 zł8000 zł7000 zł6000 zł
ECL10359000 zł8000 zł7000 zł6000 zł

Wynajem powyżej 12 miesięcy według indywidualnej oferty.

Cena dotyczy jednej zmiany pracy do 1200 mth rocznie.

Cena nie obejmuje kosztów transportu, napraw szkód powstałych z winy użytkownika i ubezpieczenia sprzętu.