Wynajem

Oferta wynajmu sprzętu skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców nie mających potrzeby zakupu wózka ze względu na jego sporadyczne czy sezonowe użytkowanie. Korzyści płynące z wynajmu naszych wózków to:

  • łatwa dostępność sprzętu przy małym zaangażowaniu środków własnych,
  • zawsze pewny i w pełni sprawny sprzęt,
  • oszczędność z tytułu nie ponoszenia kosztów inwestycji w nowy sprzęt,
  • brak kosztów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem urządzenia,
  • wydatki ponoszone na wynajem są kosztami uzyskania przychodu, stałe i łatwe do oszacowania koszty wynajmu
 1 miesiąc1 miesiąc przy wynajmie
na 3 miesiące
1 miesiąc przy wynajmie
na 6 miesięcy
1 miesiąc przy wynajmie
na 12 miesięcy
AC25 L-1150 650 zł600 zł550 zł450 zł
MS1016800 zł750 zł650 zł550 zł
EPT151400 zł1350 zł1300 zł1200 zł
PT201550 zł1475 zł1400 zł1350 zł
ECL10351600 zł1500 zł1400 zł1300 zł

Wynajem powyżej 12 miesięcy według indywidualnej oferty.

Cena dotyczy jednej zmiany pracy do 1200 mth rocznie.

Cena nie obejmuje kosztów transportu, napraw szkód powstałych z winy użytkownika i ubezpieczenia sprzętu.